مهمون من باش
بخند، بگذار همه بفهمند که قوی تر از دیروزی.
چهارشنبه 19 شهریور 1393 :: نویسنده : عباس رضانیا


در حال حاضر آموزش كاركنان در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تكنولوژی پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی به‌حدی است كه عصر حاضر را عصر نیم‌عمر اطلاعات نامیده‌اند. یعنی دورانی كه در هر 5 سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد.حدود نیمی از مشاغلی كه امروز در بسیاری از كشورها می‌بینیم در پنجاه سال پیش وجود نداشته است. تغییر چند‌‌باره فعالیت حرفه‌ای در طول عمركاری، برای مردم روزبه‌روز عادی‌تر می‌شود. این احتمال كه فرد جوانی مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال كار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد دیگر بسیار ضعیف، یا به كلی محال است. در جامعه‌ای كه به سرعت در حال دگرگونی است آموزش كاركنان نه تنها مطلوب است بلكه فعالیتی است كه هر سازمانی باید برای آن منابعی را در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی كارآمد و مطلعی در اختیار داشته باشد.

بررسی‌ها نشان داده است كه آموزش كاركنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می‌شود. برای مثال یك بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است كه 17 درصد شركت‌های تجاری و صنعتی این كشور ورشكست شده‌اند در حالی كه این نسبت در مورد شركت‌هایی كه برنامه‌ آموزش كاركنان را انجام داده‌اند كم‌تر از یک درصد بوده است. از پژوهش‌هایی كه به عمل آمده است چنین به دست می‌آید كه عمر سودمند دانش مهندسی فارغ‌التحصیلان دانشكده مهندسی، از آغاز به كار برابر شانزده ماه است. پس از این زمان آنان باید به آموزش‌های تكمیلی و ضمن خدمت روی آورند. در برخی از بنگاه‌های پژوهشی ارزش معتبر برای گواهینامه‌های علمی دانشگاهی تنها سه تا پنج سال است. هرگاه دارندگان این گواهینامه‌ها پس از سه تا پنج سال آموزش خود را دنبال نكنند از ارزش علمی آموزش‌های پیشین آنان كاسته خواهد شد.آموزش همواره به‌عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود كیفیت عملكرد و حل مشكلات مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یكی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان است. بدین جهت به‌منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره‌گیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بی‌شك آموزش یكی از مهم‌ترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به‌شمار می‌رود. لازم به ذكر است كه آموزش یك وظیفه اساسی در سازمان‌ها و یك فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمی‌باشد. كاركنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده - مدیر یا زیردست- محتاج آموزش و یادگیری و كسب دانش و مهارت‌های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن كار خود از هر نوع كه باشد، روش‌ها و اطلاعات جدیدی كسب نمایند. مضافاً این‌كه هر وقت شغل كاركنان تغییر پیدا كند، لازم است اطلاعات و مهارت‌های جدیدی را برای انجام وظایف شغل مربوطه فرا بگیرد.برنامه‌های آموزش كاركنان در یك سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع كند و تضمینی برای حل مشكلات كاركنان باشد. بنابراین چنان‌چه كاركنان یك سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقای سطح كارایی سازمان سهیم باشند و سرپرستان و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود نیاز نخواهند داشت و در عین حال می‌توانند آن‌ها را برای احراز مشاغل بالاتر و پرمسئولیت آماده سازند، زیرا كاركنان در پرتو آموزش صحیح است كه می‌توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

دلایل نیاز به آموزش كاركنان :

با توجه به آن‌چه ذكر شد، می‌توان عواملی را كه آموزش كاركنان را ضروری ساخته است، به قرار ذیل دسته‌بندی كرد:

1- شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه‌ها

2- پیشرفت روز افزون تكنولوژی

3- پیچیدگی سازمان به دلیل ماشینی شدن

4- تغییر شغل یا جابجایی شغلی

5- روابط انسانی و مشكلات انسانی

6- ارتقا و ترفیع كاركنان

7- اصلاح عملكرد شغلی

8- كاركنان استخدام شده‌ی جدید

9- كاهش حوادث كاری

10- نیازهای تخصصی و حرفه‌ای نیروی انسانی

اهداف آموزش در سازمانها :

مهم‌ترین مواردی كه به‌عنوان مقاصد نسبتاً مشترك سازمان‌ها و نظام‌های مختلف در خصوص آموزش قابل ذكر است به شرح زیر می‌باشد:

1- هماهنگ و هم‌سو نمودن كاركنان با سازمان:

این امر از یك سو برای تحقق اهداف سازمان و دستیابی به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین‌شده برای مؤسسه دارای اهمیت است و از سوی دیگر پیشرفت شغلی و حرفه‌ای فرد در سازمان در گرو آگاهی وی از انتظارات مقامات مافوق و نحوه انجام تكالیف و مسئولیت‌های شغلی است.

2- افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه كاركنان:

مسئله برانگیختن كاركنان برای انجام وظایف شغلی یكی از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های مدیران سازمان‌ها می‌باشد. برای آن‌كه روحیه كاركنان تقویت شود و رضایت آنان از حرفه‌شان افزایش یابد، نظریات گوناگونی ارائه شده است. از جمله این نظریات، نظریه هرم سلسله مراتبی نیازهای مازلو است. از نقطه‌نظر وی، برطرف‌كردن نیازهای سطوح بالا نقش بسیار مهمی در انگیزش و فزونی رضایت شغلی افراد در جهت انجام وظایف شغلی دارد.

 3-كاهش حوادث و ضایعات كاری:

 در بسیاری از مؤسسات، حوادث كاری عمدتاً به‌واسطه عدم آگاهی و مهارت‌ كافی كاركنان رخ می‌دهد. این بیان خصوصاً در مورد كسانی كه با ابزارها و تجهیزات حساس و توام با خطر در كارخانجات سروكار دارند، مصداق بیش‌تری دارد. علاوه بر حوادث مختلف كه به‌واسطه فقدان مهارت و دانش افراد به‌وجود می‌آید، ضایعات كاری و افزایش هزینه‌های سازمان نیز از جمله نتایج نقصان دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان‌ها می‌باشد. بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده و همچنین عواقب آن‌ها نظیر تنبیه، توبیخ، اخراج و (كه عمدتاً به‌واسطه عدم آگاهی افراد از سیاست‌ها، انتظارات و توقعات سازمان و نیز عدم آشنایی با انجام بهینه وظایف و تكالیف شغلی است)، ضرورت دارد آموزش به‌طور جدی مورد توجه سازمان‌ها قرار گیرد.

4- به‌هنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان:

شالوده افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها مستلزم تاكید بر نیروی انسانی از نظر كیفی و ممانعت از نابه‌هنگام شدن افراد در حرفه‌شان می‌باشد. بنا به تعریف، نابه‌هنگامی در حرفه عبارت است از تقلیل كارآیی در انجام كار در طول زمان و فقدان دانش یا مهارت نوین. این مسئله باعث می‌شود كه فرد به دلایل مختلف از لحاظ حرفه‌ای فرسوده شود و قادر به انجام وظایف و تكالیف سازمانی نباشد. اگر چه تمامی عوامل ایجاد‌كننده‌ی نابه‌هنگامی در حرفه را نمی‌توان از طریق آموزش برطرف ساخت، اما بدون شك آموزش كاركنان از طریق بهسازی و نوسازی دانش و توانایی افراد، نقش مهمی در به‌هنگام‌سازی آنان دارد.

 5-كمك به تغییر و تحولات سازمانی:

تغییر و تحولاتی كه در محیط سازمان به‌وقوع می‌پیوندد، عمدتاً مستلزم آماده‌سازی پرسنل و نیروی انسانی است. نكته اساسی در ارتباط با تغییرات سازمانی، مقاومت كاركنان در مقابل آن است. كاركنان سازمان‌ها ممكن است به دلایل مختلفی نظیر دل‌مشغولی اطلاعاتی، نگرانی درباره موفقیت، مقام و وضعیت مالی خود در وضعیت جدید، نگرانی درباره ناتوانی در انجام وظایف، و دلایل متعدد دیگر در مقابل تغییرات مقاومت كنند. به همین خاطر، غیر از تدابیر دیگر نظیر مشاركت كاركنان در برنامه‌ریزی تغییر و ، آموزش و توجیه پرسنل نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت تغییرات ایفا می‌نماید. بنابراین از جمله‌ی مهم‌ترین وظایف آموزش در سازمان‌ها، كمك به تغییرات سازمانی است.

 6- انطباق با شرایط، اوضاع و احوال اجتماعی:

تمامی سازمان‌های معاصر در محیطی فعالیت می‌كنند كه از لحاظ فرهنگی دارای ارزش‌ها و ایدئولوژی ویژه‌ای هستند. موفقیت بسیاری از آن‌ها در گرو شناخت این ارزش ها و انطباق بهینه با آن است. بنابراین شناخت محیط اجتماعی سازمان‌ها و درك عمیق آن برای تمامی كاركنان سازمان‌ها، خصوصاً مدیران و تصمیم‌گیرندگان سطوح عالی سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

7- تقویت روحیه هم‌دلی و همكاری در بین كاركنان سازمان:

در حقیقت توفیق سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده تا حد زیادی تابع فضای اعتماد و تفاهم متقابل در محیط كار، افزایش میزان همكاری كاركنان با یكدیگر، افزایش میزان همكاری كاركنان با سرپرستان و مدیران، و مهم‌تر از همه ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور سازمان در واحدهای مختلف می‌باشد. به نظر می‌رسد یكی از راه‌های ایجاد هماهنگی و هم‌دلی، استفاده از انواع آموزش‌های مرتبط  می‌باشد كه از یك سو زمینه تماس متقابل كاركنان با یكدیگر در محیط آموزشی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر و از طریق افزایش دانش و اطلاعات شغلی، برداشت‌ها و علایق حرفه‌ای تقریباً یكسانی را در آن‌ها ایجاد می كند .

نوع مطلب : اصول سرپرستی و مدیریتی، 
برچسب ها : اصول سرپرستی، مدیریت موفق، سرپرستی کارکنان، آموزش صحیح کارکنان، تقویت روحیه،
لینک های مرتبط :


درباره وبلاگ

کار خوبه خدا درست کنه...
مدیر وبلاگ : عباس رضانیا
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic