دانلودکده مهمون من باش دانلود گزارشکار،پایان نامه، پروژه و مقالات مرتبط به رشته شیمی در تمامی موضوعات و سوالات استخدامی نفت و گاز به همراه مطالب آموزنده و خواندنی abas_rezania@yahoo.com http://rezania71.mihanblog.com 2019-09-20T09:22:14+01:00 text/html 2019-08-16T20:37:56+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا گزارش کارآموزی شرکت پالایش گاز فجر جم http://rezania71.mihanblog.com/post/313 <p style=""><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><strong style=""><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فهرست مطالب فایل :</font></span></strong></span></p><p style=""><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">فهرست<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">ردیف های عملیاتی و معرفی واحدهای اصلی پالایشگاه<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">تثبیت مایعات گازی<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">واحدها و تاسیسات کمکی پالایشگاه<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">شناسایی کلی برخی دستگاه ها<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">نمایش شماتیک اجزا و مسیر کلی فرآیند و سیستم های کنترل فیزیکی تاسیسات<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">شمای کلی فرآیند شیرین سازی با آمین<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">PFD شیرین سازی گاز در شرکت پالایش گاز<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">شمایی از فرآیند جذب و دفع<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">شمایی از ریبویلرهای مورد استفاده در برج احیا آمین<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">شمایی از فرآیند کلی در برج احیا آمین<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">منابع<br></span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);"><br></span></font></span></p><p style=""><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">فرمت فایل :&nbsp;</span></strong><strong><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">WORD<br></span></strong><strong><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">تعداد صفحات :80</span></strong></font></span></p><p style=""><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong style=""><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">کلمات کلیدی</span></strong><strong style=""><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">&nbsp;:</span></strong><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">&nbsp;گزارش کارآموزی شرکت پالایش گاز</span><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">,دانلود پروژه کارآموزی,PFD شیرین سازی گاز,فرآیند شیرین سازی با آمین,برج احیا آمین,</span></font></span></p><p style="text-align: center; "><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">تماس جهت دانلود:09371548136</span></font></span></p><p style="text-align: center; "><span data-mce-style="font-size: 10pt;" style="font-size: 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span data-mce-style="color: #212529;" style="color: rgb(33, 37, 41);">abas_rezania@yahoo.com</span></font></span></p> text/html 2019-08-01T07:03:30+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا استخراج تقطیر نقطه جوش و ذوب http://rezania71.mihanblog.com/post/312 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span lang="FA" style="">استخراج روشی است برای جداسازی که مستلزم انتقال جسمی از یک فاز به فاز دیگر میباشد. در بعضی مواقع لازم است برای بازیابی یک جسم آلی از محلول آبی از راههایی غیر از تقطیر استفاده شود. یکی از این راهها تماس دادن محلول آبی با یک حلال غیر قابل امتزاج با آب است. اگر حلال خاصیت جداسازی را داشته باشد بیشتر مواد آلی از لایه آبی به حلال آلی (حلال غیر قابل امتزاج با آب) انتقال پیدا میکند. روش استخراج مایع </span><span lang="FA" style="">–</span></font><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3"> مایع در جدا کردن ترکیبهای آلی از مخلوط مصرف بسیار زیادی دارد. یکی از خواص حلال که برای استخراج به کار برده میشود این است که قابلیت حل شدن آن در آب و یا هرماده دیگری که جسم آلی را در خود حل کرده کم باشد و یا بهتر از آن اینکه اصلا حل نشود. همچنین باید فرار باشد تا براحتی بتوان آنرا از ترکیب یا ترکیبات آلی استخراج شده، تقطیر نمود. با توجه به مطالب فوق جسم استخراج شونده باید در حلال استخراج کننده به خوبی حل شود و قابلیت انحلال در این حلال خیلی بیشتر از آب باشد. ضمنا حلال استخراج کننده هیچ نوع واکنشی با آب یا مواد قابل استخراج نباید بدهد. مهمترین حلالی که در استخراج به کار گرفته میشود دی اتیل اتر است که توانائی حل کردن تعداد زیادی از ترکیبات را در خود دارد. دی اتیل اتر نسبت به اکثر ترکیبات بی اثر بوده و به راحتی به وسیله یک تقطیر ساده از مخلوط بازیابی میشود. اما اشکال مهم آن این است که آتشگیر بوده و خیلی زود در هوا محترق میشود.</font><font face="B Nazanin" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2019-07-19T08:27:47+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا مدل های ارائه شده راکتور کاتالیستی تولید اسیدسولفوریک http://rezania71.mihanblog.com/post/308 <div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; text-align: right; color: rgb(55, 58, 60); font-size: 16px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 8pt;">با توجه به نیاز صنایع مختلف به اسیدسولفوریک و همچنین گستردگی مصرف ،کاربرد و اهمیت تولید آن از گاز گوگرد دی اکسید از دیدگاه محیط زیستی ،فرآیند تولید اسیدسولفوریک اهمیت ویژه ای دارد.این فرآیند شامل واحدهای مختلفی نظیر واحدهای جداسازی با روش جذب،واحدهای تبادل حرارتی،راکتور و واحدهای انتقال است.که تنظیم و کنترل شرایط عملیاتی هریک از این واحدها بر میزان تولید اسیدسولفوریک تاثیر بسزایی دارد.اکسیداسیون دی اکسیدگوگرد به تری اکسیدگوگرد در فرآیند تولید،در یک راکتور کاتالیستی بستر ثابت انجام می شود.بنابراین راکتور بعنوان یکی از تجهیزات اصلی در تولید اسیدسولفوریک می باشد.لذا در این مطالعه به بررسی مدل های ارائه شده راکتور کاتالیستی تولید اسیدسولفوریک پرداخته می شود.نتایج مدل سازی ها تطابق خوبی با داده های واقعی تاسیسات دارند.</span></p></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir; text-align: right; color: rgb(55, 58, 60); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 8pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فهرست مطالب فایل :</span></span></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-family: Vazir; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(55, 58, 60);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 8pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مقدمه<br style="box-sizing: border-box;">اکسیداسیون کاتالیستی دی اکسید گوگرد به تری اکسید گوگرد<br style="box-sizing: border-box;">طراحی راکتور های کاتالیستی بستر ثابت<br style="box-sizing: border-box;">مدل سازی راکتور کاتالیستی اکسیداسیون دی اکسیدگوگرد<br style="box-sizing: border-box;">نتیجه گیری<br style="box-sizing: border-box;">مراجع<br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-family: Vazir; font-size: 15px; text-align: right; color: rgb(55, 58, 60);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 8pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فرمت فایل : PDF</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><br style="box-sizing: border-box;">تعداد صفحات :12</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-family: Vazir; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">کلمات کلیدی :</span>&nbsp;دانلود مقاله مهندسی شیمی,بررسی مدل های راکتور کاتالیستی,راکتور بستر ثابت,راکتور تولید اسیدسولفوریک,گاز گوگرد تری اکسید,اسیدسولفوریک,طراحی راکتور های کاتالیستی بستر ثابت,مدل سازی راکتور</span></p></div><a href="http://rezania71.sellfile.ir/prod-1935305-%D9%85%D8%AF%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9.html" target="_blank" title="خرید فایل"><div><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; color: rgb(55, 58, 60);"><span style="box-sizing: border-box;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جهت دانلود کلیک نمائید.</font></b></span></p></div><div></div></a><div><span style="white-space:pre"> </span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="white-space:pre"> </span></div> text/html 2018-12-27T08:36:27+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا دم همه اونایی که هنوز با ما هستند ، گرم http://rezania71.mihanblog.com/post/306 <p class="MsoNormal">____________________$$$$$$$<br> _____________________$$$$$$$$$$<br> __________________$$$$$$$_$$$$$$<br> _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$<br> _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$<br> ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$<br> __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> __$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$<br> __$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$<br> _$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$<br> _$$$_$$_$$$$$$$$$$<br> _$$$_$$_$$$$$$$$$$<br> _$$$_$$_$$$$$$$$$$$<br> $_$$$$$$__$$$$$$$$$<br> $_$$$$$$___$$$$$$$$<br> _$$$$$$$$$__$$$$$$$<br> $_$$$$$$$$___$$$$$$<br> $$_$$$$$$$$___$$$$$<br> $$$_$$$$$$$$__$$$$$$<br> _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$<br> $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$<br> $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$<br> $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$<br> $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$<br> $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$<br> _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$<br> __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$<br> _$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$<br> _$$$_$$_____________$$$$$$$$$$<br> _$$_$$______________$$$$$$$$$$<br> _$$$$________________$$$$$$$$$$<br> _$$$$________________$$$$$$$$$$<br> __$$$_________________$$$$$$$$$<br> $_____________________$$$$$$$$$<br> $____________________$$$$$$$$$$<br> $____________________$$$$$$$$$$<br> $____________________$$$$$$$$$__$$$$$<br> $___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$<br> $____________________$$$$$__$$$$$$$$<span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-06-30T11:30:30+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا فروشگاه دانلودکده مهمون من باش http://rezania71.mihanblog.com/post/304 &nbsp;<h3 align="justify"><font color="#FF0000"><a href="http://rezania71.sellfile.ir/" target="" title="">دانلود پروژه های شبیه سازی,پروژه های تخصصی مهندسی شیمی,گزارشکار آزمایشگاهی و سوالات استخدامی رشته مهندسی شیمی</a></font></h3><a href="http://rezania71.sellfile.ir/" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/02b_untitled.jpg" alt="پرفروش ترین محصولات" align="bottom" height="280" hspace="0" border="0" vspace="0" width="701"></a> text/html 2015-05-28T14:30:41+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا فروشگاه من http://rezania71.mihanblog.com/post/286 <br><div align="center"><a href="http://rezania71.sellfile.ir/" target="" title=""><img src="http://www.uplooder.net/img/image/58/39a330695a875dec2a3873ae7a7a0fa6/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84.jpg" alt="فروشگاه فایل سل" align="bottom" border="0" height="365" hspace="0" vspace="0" width="634"></a></div> text/html 2015-05-22T05:48:50+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا فروشگاه فایل سل http://rezania71.mihanblog.com/post/276 <div align="center"><br><a href="http://rezania71.sellfile.ir/" target="" title="فروشگاه فایل سل"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/11/a4989b35997032a491917e233498bc23/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84.jpg" alt="فروشگاه فایل سل" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><a href="http://filesell.ir/?rid=10762" target="" title="فروشگاه فایل سل"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/86/e1bcc7fcd1f22f44f975a984d2ef5cf5/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84_2.jpg" alt="فروشگاه فایل سل" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2015-05-17T14:28:49+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا فروشگاه فایل سل دانلودکده http://rezania71.mihanblog.com/post/275 <font size="5"> </font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><br><a href="http://rezania71.sellfile.ir/" target="" title="فروشگاه سل فایل">حتما از وبسایت جدید دانلودکده دیدن فرمایید</a><br><br><a href="http://filesell.ir/?rid=10762" target="" title="فروشگاه سل فایل"><font color="#CC33CC">فروشگاه فایل سل</font><br></a><br><font color="#CC33CC"><a href="http://filesell.ir/?rid=10762" target="" title="فروشگاه سل فایل">شما هم میتونید فروشگاه رایگان بسازید</a></font><br><br><font color="#993399"><a href="http://filesell.ir/?rid=10762" target="" title="فروشگاه سل فایل">کسب درآمد دائم از اینترنت با هاست رایگان</a></font><br><br></b></font></div><font size="5"> </font> text/html 2015-05-15T12:00:05+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا قلیائیت آب http://rezania71.mihanblog.com/post/274 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قلیائیت آب</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قلیائیت آب با محاسبه مقدار اسید لازم برای كاهش </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب به نقطه پایان متیل اورانژ </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(PH=4/3)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اندازه گیری میشود . هر چه قلیائیت بیشتر باشد ،‌ ظرفیت بافری سیستم بیشتر است . از این رو عموما پارامتر قلیائیت آب حساستر از </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است . اندازه گیریقلیائیت آبهای صنعتی نیز از آزمایشهای اساسی هر واحد صنعتی است و مواردی كه برای </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">برشمردیم كم و بیش در مورد قلیائیت هم صادق است .</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قلیائیت آب معمولا مجموع غلظت های یون بی كربنات ، كربنات و هیدروكسید<span style="mso-spacerun:yes"> </span>می باشد ، هر چند كه یونهای دیگر چون فسفات و سیلیكات نیز ممكن است اندكی قلیائیت ایجاد كنند . معمولا در تصفیه آب از دو قلیائیت صحبت می شود :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">الف : قلیائیت كل یا قلیلئیت نسبت به متیل اورانژ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(M)</span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ب : قلیائیت ساده یا قلیائیت نسبت به فنل فتالئین<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span> text/html 2015-05-15T11:46:16+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا سوالات استخدامی مراکز دولتی(عقیدتی-سیاسی،روان شناختی،بایدها و نبایدهای مصاحبه) http://rezania71.mihanblog.com/post/287 <br><br><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این فایل شامل سه عدد PDF&nbsp; می باشد که موضوع و شرح کوتاهی از هرکدام در ادامه آورده شده است.</span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>1- برخی از مهم ترین سوالات مصاحبه استخدامی</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعداد افراد مجلس خبرگان-انتخاب رهبر-تفاوت مرجع تقلید با ولی فقیه-تیمم-مراحل وضو-غسل-قرائت نماز-عضویت در شرکت های هرمی-حوادث بعد از انتخابات-ولایت فقیه-فامیل خارج از کشور-نام مرجع تقلید-آمادگی برای قرائت قرآن-ارکان نماز-بیست و هفتم رجب چه روزی است-نام مرجع تقلید شما-ایام مهم سال را به یاد داشته باشید-چه روزنامه ای می خوانید-نمازهای واجب کدامند-زمان خواندن نماز آیات-سجده سهو-کفاره روزه-خمس-اصول دین کدامند-مهم ترین مسائل سیاسی داخلی و خارجی کشور...</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعداد صفحات : 13</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>2- بایدها و نبایدهای مصاحبه استخدامی</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در مورد ماهیت شرکت،صنعت و زمینه فعالیت آن تحقیق کنید-برای پاسخ مناسب به سوالات مطرح شده تدابیر ویژه در نظر بگیرید-سوالاتی که می خواهید از مصلحبه کننده بپرسید مرتب کنید-خود ار مشتاق و علاقه مند نشان دهید-جلسه مصاحبه را بدون دلیل موجه ترک نکنید-استرس نداشته باشید...</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعداد صفحات : 10</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>3- مهم ترین مطالب عقیدتی-سیاسی</strong> </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ولایت فقیه-شورای نگهبان-وظایف-اعضای مجلس خبرگان رهبری-مراجع تقلید-احکام مبطلات روزه و قضای روزه-اختلاف نظر بین ولایت فقیه و مرجع تقلید-احکام و دستورات نماز جمعه-نمازهای مستحبی و واجب-اصول و فروع دین-کتابشناسی اسلامی ...</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تعداد صفحات :72<br><br></span><form action="http://rezania71.sellfile.ir/webservice/index.php" method="post" id="FORM_203649" style="padding:5px;margin:0px;text-align:center;width:400px;direction:rtl;font-family:tahoma;" onsubmit="return chkf203649()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input dir="ltr" size="21" name="TxtEmail" id="TxtEmail203649" value="" placeholder="دریافت لینک دانلود توسط ایمیل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input size="19" name="TxtMobile" id="TxtMobile" value="" placeholder="تلفن همراه" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:auto;margin-right:auto;width:200px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue">مبلغ قابل پرداخت <b>5,000 تومان</b></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input id="btnsubmit" value="پرداخت" class="formbutton" type="submit">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="Card" value="203649" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="num" value="1" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </form> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <script>function chkf203649(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail203649').value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail203649').value)){document.getElementById('TxtEmail203649').style.border='solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail203649').style.border='solid 1pt red';    alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.');    return false;}}</script>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2015-05-14T05:06:09+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا کتاب دوره آموزشی طراحی مبدل های حرارتی با نرم افزار ASPEN B-jac http://rezania71.mihanblog.com/post/288 <div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>فهرست مطالب فایل :</strong></span><br><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل اول :آشنایی با محیط شبیه سازی</span><br style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مدل سازی فرآیند<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شبیه سازی فرآیند<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کاربردهای یک نرم افزار جامع شبیه سازی در مهندسی فرآیند<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">معرفی نرم افزار Aspen<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شروع کار با نرم افزار<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انتخاب ترکیبات از بانک اطلاعاتی<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انتخاب روش ترمودینامیکی مناسب<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طریقه معرفی معادله ترمودینامیکی در نرم افزار<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل دوم : آشنایی با محیط شبیه سازی مبدل های حرارتی در Aspen Plus با حل تمرین<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مبدل های حرارتی<br></span></div></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 1<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 2<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل سوم : معرفی نرم افزار Aspen B-jac و آشنایی با قابلیت های آن<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طراحی حرارتی مبدل های پوسته و لوله با نرم افزار Hetran</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اجرای نرم افزار</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 1:طراحی مبدل حرارتی<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 2: چک کردن مبدل حرارتی Debutanizer Overhead Condenserبا اطلاعات داده شده در مسئله<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 3: شبیه سازی فرآیند با توجه به مشخصات داده شده<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 4: شبیه سازی مبدل Kettle Reboiler با اطلاعات داده شده در مسئله<br></span></div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 5: طراحی مبدل Deethaniser Reboiler با اطلاعات داده شده در مسئله</span><br><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تمرین 6: طراحی ریبویلر کتل برج تقطیر جداسازی اتیلن از مخلوط گازی با مشخصات ازائه شده<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل چهارم : طراحی مکانیکی مبدل های پوسته-لوله با نرم افزار Teams </span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اجرای نرم افزار Aspen Teams</span><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل پنجم : آشنایی با مبدل های هوایی<br></span></div><div><div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مبدل های حرارتی Air-Cooler</span><br style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">موارد استفاده <br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مزایا و معایب این مبدل های حرارتی<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل ششم : طراحی حرارتی کولرهای هوایی با نرم افزار Aerotran<br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حل چند تمرین <br></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل هفتم : آشنایی با برنامه&nbsp; Aspen Bjac Props<br></span></div>&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><br><strong>فرمت فایل : PDF<br><br>تعداد صفحات : 211<br><br><br></strong></span></div></div></div></div></div><form action="http://rezania71.sellfile.ir/webservice/index.php" method="post" id="FORM_203978" style="padding:5px;margin:0px;text-align:center;width:400px;direction:rtl;font-family:tahoma;" onsubmit="return chkf203978()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input dir="ltr" size="21" name="TxtEmail" id="TxtEmail203978" value="" placeholder="دریافت لینک دانلود توسط ایمیل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input size="19" name="TxtMobile" id="TxtMobile" value="" placeholder="موبایل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:auto;margin-right:auto;width:200px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue">مبلغ قابل پرداخت <b>15,000 تومان</b></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input id="btnsubmit" value="پرداخت" class="formbutton" type="submit">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="Card" value="203978" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="num" value="1" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </form> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <script>function chkf203978(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail203978').value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail203978').value)){document.getElementById('TxtEmail203978').style.border='solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail203978').style.border='solid 1pt red';    alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.');    return false;}}</script>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2015-05-13T04:34:50+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا طراحی برج تحت فشار http://rezania71.mihanblog.com/post/273 <div><div><p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در بسیاری از عملیات واحدهای صنعتی كه مرتبــط به مــهنــدسی شیمی می باشد هدف اصلی تغییر دادن غلظت اجزاء موجود در محلول ها و مخلوط های مختلف و بدست آوردن فرآورده های جدید است از آنجا كه در اكثر این عملیات ها حفاظت ماهیت شیمیایی اجزاء مورد نظر می باشد این تغییر غلظت در اثر واكنش شیمیایی ایجاد نمی شود بلكه از طریق تفكیك فیزیكی اجزای تشكیل دهنده آن محلول یا مخــلوط از یكدیگــر عــملی می گردد.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در اكثر پروسسهای شیمیایی عملیات انتقال جرم اهمیت زیادی دارد در این فرآیندها معمولاً خالص تر كردن یك ماده اولیه و تبدیل آن به فرآیندهای مختلف و یا تفكیك یك فرآورده نهایی از یك فرآورده جــنبی مورد نــظر می باشد در اینگونه موارد اعمال خالص كردن یا تفكیك به كمك عملیات انتقال جرم صورت می پذیرد. به عنوان مثال می توان به واحدهای مختلف موجود در یك پالایشگاه نفت اشاره كرد.</span></p></div><div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>فهرست مطالب فایل :</strong></span><div><span data-mce-style="color: black; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="color: black; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عملیات انتقال جرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><br style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><div><span data-mce-style="color: black; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="color: black; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع تقطیر</span></div><div><span data-mce-style="color: black; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="color: black; font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عملیات سیستم نیمه پیوسته</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خوراک مطلوب در برج</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم های دو جزئی</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عملیات تقطیر چند جزئی</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم های تقطیر و فرعیات آن</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرعیات برج تقطیر</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع جوش آورنده ها</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تقطیر در خلا</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قوانین مربوط به تعادل</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فشار بخار اشباع</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دیاگرام های فازی</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نمودار تعادل در فشار ثابت</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اثر فشار بر نمودار تعادل بخار-مایع در فشار ثابت</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انحرافات مثبت از حالت ایده آل</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مینیمم نقطه جوش در مخلوط های هم جوش</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انحلال پاره ای</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مایعات نامحلول در هم-تقطیر به کمک بخار آب</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ماکزیمم نقطه جوش در مخلوط های هم جوش</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">متغیرهای موثر بر روی ضریب اکتیویته</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اصول مربوط به تقطیر مداوم</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مینیمم تعداد سینی ها</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طراحی مکانیکی سینی ها</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع سینی ها و کاربرد آنها</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عملیات انتقال جرم بر روی سینی ها</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طراحی سینی های کلاهک دار</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">موضوعات طراحی</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آرایش سینی ها</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زهکشی مایع</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قطر برج</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فاصله بین سینی ها و اندازه و فاصله سوراخ ها</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افت فشار سینی خشک</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برج تقطیر اتمسفری(تحت فشار)</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آنالیز نفت خام و اجزا آن</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">روش محاسبه برای تعیین مشخصات نفت خام</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خواص عمومی اجزا نفتی</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">میزان بازدهی محصول بالاسری</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نقطیر محصولات</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خواص محصولات</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اساس طراحی فرایند</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تخمین شرایط عملیاتی برج</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اولین محصول جانبی</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محاسبات سینی بالایی</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محاسبات مینیمم رفلاکس</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تخمین دمای سینی پایینی در شرایط مینیمم رفلاکس</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محاسبه قطر برج</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مشخصات عمومی برج های سینی دار</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فواصل سینی ها از یکدیگر</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سینی های غربالی</span><br data-mce-bogus="1"></div><div><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><br><strong>فرمت فایل : WORD</strong><br></span></div></div><div><div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><br>تعداد صفحات : 133<br><br></strong></span></div></div></div></div><form action="http://rezania71.sellfile.ir/webservice/index.php" method="post" id="FORM_220626" style="padding:5px;margin:0px;text-align:center;width:400px;direction:rtl;font-family:tahoma;" onsubmit="return chkf220626()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input dir="ltr" size="21" name="TxtEmail" id="TxtEmail220626" value="" placeholder="دریافت لینک دانلود توسط ایمیل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input size="19" name="TxtMobile" id="TxtMobile" value="" placeholder="موبایل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:auto;margin-right:auto;width:200px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue">مبلغ قابل پرداخت <b>6,500 تومان</b></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input id="btnsubmit" value="پرداخت" class="formbutton" type="submit">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="Card" value="220626" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="num" value="1" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </form> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <script>function chkf220626(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail220626').value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail220626').value)){document.getElementById('TxtEmail220626').style.border='solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail220626').style.border='solid 1pt red';    alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.');    return false;}}</script>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2015-05-09T13:45:06+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا طراحی کمپرسورهای گازی http://rezania71.mihanblog.com/post/272 <p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افزایش فشار مایعات و تراكم گازها در صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .همانطور كه می دانیم یكی از شرایط ویژه انجام یك واكنش شیمیایی ، یك تغییر فیزیكی ، كه در آن سال حضور داشته باشد افزایش فشار است .فرآیند فشار افزایی در هر كارخانه در كنار فرآیندهای دیگر حضور دارد و ماشین آلات بسیاری ساخته شده است كه به گاز یا سیال متراكم و تحت فشار كار می كند .به آن دسته از ماشین آلاتی كه گازها را متراكم می كنند كمپرسور می گویند ، اگر كارشناسان سیستمهای تبرید كمپرسور ها را به قلب سیستم تبرید تراكمی تشبیه &nbsp;&nbsp;می كنند .</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عموماً از كمپرسورها در رسیدن به یكی از اهداف چهارگانه زیر استفاده می كنند .</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1- انتقال گازها از طریق افزایش فشار آنها ( انتقال توزیع گازها )</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2- تولید هوای فشرده ( راه اندازی موتورهای دیزل بزرگ با دری پائین و سیستمهای نیوماتیكی )</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3- میعان گازها با استفاده از افزایش فشار ( سیستمهای تبرید تراكم )</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4- ایجاد خلاء ( پمپ خلاء در برجها و چیلیدهای جذبی )</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <strong>فهرست مطالب پروژه :</strong></span></p><div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">كمپرسورها </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قوانین گازها </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حجم </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فشار جو </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فشار گیج یا فشار مطلق </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">رابطة بین فشار ، حجم و درجة حرارت </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرآیند آدیاباتیك </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فرآیند پلی تروپیك </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محاسبه نیرو بوسیلة آنتالپی </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محاسبة نیرو روی نمودار </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بازده ایزنتروپیك در مقابل پلی تروپیك </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع كمپرسورها </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">كمپرسورهای گریز از مركز </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">كنترل ظرفیت </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">كمپرسورهای رفت و برگشتی </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم خنك كنندگی با آب </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم روغن كاری </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مزایای و معایب كمپرسورهای رفت و برگشتی </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محاسبات مربوط به كمپرسورهای رفت و برگشتی </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حجم جابجایی پیستون </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیر گرم شدن سیلندر </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیر نشت گاز از سوپاپها و پیستون </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توان كمپرسور </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سرعت دورانی كمپرسورها </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">راندمان مكانیكی </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیلندرها </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیستونها </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سوپاپ مكش و تخلیه </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سرعت پیستون و میل لنگ </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قطر سیلندر و كورس پیستون </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">میل لنگ ، شاتون ، یاتاقان </span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 10pt;">سرعت كمپرسور</span> </span></span></div><div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;">منابع</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><strong>فرمت فایل : word &nbsp; </strong><strong><br><br>تعداد صفحات : 80<br><br></strong></span></div></div><form action="http://rezania71.sellfile.ir/webservice/index.php" method="post" id="FORM_201902" style="padding:5px;margin:0px;text-align:center;width:400px;direction:rtl;font-family:tahoma;" onsubmit="return chkf201902()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>ایمیل</label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input dir="ltr" size="21" name="TxtEmail" id="TxtEmail201902" value="" placeholder="دریافت لینک دانلود توسط ایمیل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label>موبایل</label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input size="19" name="TxtMobile" id="TxtMobile" value="" placeholder=" تلفن همراه" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:auto;margin-right:auto;width:200px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue">مبلغ قابل پرداخت <b>6,500 تومان</b></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input id="btnsubmit" value="پرداخت" class="formbutton" type="submit">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="Card" value="201902" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="num" value="1" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </form> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <script>function chkf201902(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail201902').value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail201902').value)){document.getElementById('TxtEmail201902').style.border='solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail201902').style.border='solid 1pt red';    alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.');    return false;}}</script>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2015-05-09T07:28:02+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا طراحی برج های خنك كننده http://rezania71.mihanblog.com/post/271 <div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اغلب مهندسان به برج خنك كننده بهای كافی نمیدهند و به آن حداقل نوجه را دارند و اطلاعاتشان را در مورد برج به وجود چیزی در محوطه واحد كه آب را خنك میكند ، محدود میسازند .مدیران هم از تأثیر اقتصادی برج در واحدشان آگاهی كافی ندارند . پس به كارگیری برج بنحوی كه برای مدیرت واحد سودآور باشد ،‌ بعهده مهندس است .مكانیسم خنك كنندگی تبخیر و تبادل گرمای محسوس ، اصولی از خنك كنندگی هستند كه در برج تحقیق می یابند . مخلوط خوا و آب گرمهای نهان تبخیر را آزاد میسازد . از آب گرم مصرف شده به جریان هوای سرد بخار بلند میشود . انرژی تبخیر آب btu 1000 به ازای هر كیلوگرم آن میباشد . این گرماگیری از آب ، دمای آب را پائین می آورد .</span></p></div><div>&nbsp;<br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-size: small;">فهرست مطالب پروژه :</span></strong></span><br><div><br><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل اول: اصول بنیادین<br></span></div><div>ا<span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">همیت دائر نگه داشتن</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شرایط طرح</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اصول پایه در برج خنک کننده</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برج با جریان عرضی و متقابل</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بهینه سازی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل دوم :مقایسه برج با جریان متقابل و برج با جریان عرضی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قدرت رانش</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چرخش مجدد</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کنترل یخ زدگی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توانایی در انتقال حرارت</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برج ها با جریان متقابل و عرضی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برخورد هوا و آب</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شرایط انتخاب</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل سوم :توزیع آب</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توزیع آب</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برگردان قطره ای</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توزیع دوباره در جریان عرضی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل چهارم: عوامل مهم در مفید کار کردن برج</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">داده های اقتصادی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل پنجم :کنترل حجم و جریان هوا</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کنترل حجم و جریان متغیر هوا</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سیستم هیدرولیک گرداننده پنکه</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بازیافت توان توسط بازیافت سرعت</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هزینه هوا</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل ششم :نگهداری چوب در برج های خنک کننده</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مطالعه روی تخریب چوب در برج</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مطالعه میدانی روی برج</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع تخریب چوب در برج</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کیفیت چوب و اتصال دهنده های فلزی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توصیه ها</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل هفتم:خوردگی مصالح فلزی در برج</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خوردگی یکنواخت</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خوردگی حفره ای یا موضعی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خوردگی تنشی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خوردگی خستگی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آب طبیعی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آب های معدنی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آب شور</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آمونیاک</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سولفیدهیدروژن</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دی اکسید کربن</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل هشتم :برج خنک کننده با جریان طبیعی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هزینه احداث</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عوامل جغرافیایی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فصل نهم: اهمیت دمای تر</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شرایط طرح</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">رابطه بین دمای تر و دمای آب سرد</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشگیری از زیان</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برج اسمی</span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ضرورت بازرسی توسط فرد حرفه ای</span></div><br style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><div><div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>فرمت فایل : word<br><br>تعداد صفحات :120<br><br><br></strong></span></div></div></div></div><form action="http://rezania71.sellfile.ir/webservice/index.php" method="post" id="FORM_202267" style="padding:5px;margin:0px;text-align:center;width:400px;direction:rtl;font-family:tahoma;" onsubmit="return chkf202267()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input dir="ltr" size="21" name="TxtEmail" id="TxtEmail202267" value="" placeholder="دریافت لینک دانلود توسط ایمیل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input size="19" name="TxtMobile" id="TxtMobile" value="" placeholder=" تلفن همراه" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:auto;margin-right:auto;width:200px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue">مبلغ قابل پرداخت <b>6,500 تومان</b></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input id="btnsubmit" value="پرداخت" class="formbutton" type="submit">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="Card" value="202267" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="num" value="1" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </form> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <script>function chkf202267(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail202267').value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail202267').value)){document.getElementById('TxtEmail202267').style.border='solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail202267').style.border='solid 1pt red';    alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.');    return false;}}</script>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2015-05-08T05:43:27+01:00 rezania71.mihanblog.com عباس رضانیا بررسی کاربرد هیدروسیکلون ها http://rezania71.mihanblog.com/post/270 <p><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گرایشی به هیدروسیكلون ها، مخصوصاً در مهندسی شیمی و صنعت نفت ، به وجود آمده است كه به چندین عامل بستگی دارد :</span></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><ul><li><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اطلاعات مفیدی در مورد سودمند بودن هیدروسیكلون ها در كاربردهای خارج از كانه آرایی در مهندسی شیمی و دیگر شاخه های مهندسی كسب شده است.</span></li><li><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">احیاء مقوله ی هیدروسیكلون ضرورت جدیدی است كه در صنعت نفت، مخصوصاً در دریای شمال، به وجود آمده است . صنعت نفت برای جدا كردن گاز، ماسه یا آب از نفت یا ترجیحاً تمام این مواد از هم دیگر در مرحله ی جداسازی ، به یك دستگاه كوچك ، قابل اطمینان و ساده احتیاج دارد و به نظر می رسد هیدروسیكلون ها قدرت انجام این كار را داشته باشند و گفتنی است كه علاقه به هیدروسیكلون ها در این زمینه روبه افزایش است.</span></li><li><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">توسعه ی روز افزون هیدروسیكلون و افزایش درك عمومی از آن ها موجب شده است كه امروزه این دستگاه ها بیشتر از آنچه كه چنـــدین دهـــه قبل انجام می دادند كارآیی داشته باشند.</span></li></ul><div><div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><strong>فهرست مطالب فایل :</strong></span><br><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشگفتار</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقدمه</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اصول اندركنش ذره- سیال</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">رفتار تعلیق ها</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جریان سیال و حركت ذره در یك هیدروسیكلون</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">انواع هیدورسیكلونهای موجود</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تغییرات در طرح اولیه</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> انواع روزنه های تخلیه</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آرایش چند سیكلونی</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نصب و عملیات هیدروسیكلونها ؛ ویژگی های عملیات</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عملیات و كنترل هیدروسیكلون ها</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افت فشار و دبی</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افت فشار و دقت جدایش</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">افت فشار و نسبت ته ریز به ظرفیت</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیرات متغیرهای طراحی</span></div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیر اندازه ی سیكلون</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیر اندازه و شكل ورودی خوراك</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیر قطر دیافراگم</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیر طول و شكل دیافراگم</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیر طول و زاویه ی سیكلون</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تأثیرات روی ستون هوا</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بازدهی جدایش</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بازدهی كل كاهش یافته(عدد صاف كردن، عدد پالایش)</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نفوذ كامل (كل) (بازدهی كل ذرات دانه ریز)</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بازدهی ابعادی كاهش یافته ( كاهیده)</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مزایای نسبی هیدرسیكلون ها</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">معایب عمده ی هیدروسیكلون ها</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> انتخاب هیدروسیكلون</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عوامل و متغیرهایی كه در ساخت و طراحی هیدروسیكلون نقش دارند</span></div><div><span data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">منابع ومآخذ</span><br style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: 10pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><div><div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><br><strong>فرمت فایل : WORD<br><br>تعداد صفحات : 85<br><br></strong></span></div></div></div></div><form action="http://rezania71.sellfile.ir/webservice/index.php" method="post" id="FORM_229051" style="padding:5px;margin:0px;text-align:center;width:400px;direction:rtl;font-family:tahoma;" onsubmit="return chkf229051()"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input dir="ltr" size="21" name="TxtEmail" id="TxtEmail229051" value="" placeholder="دریافت لینک دانلود توسط ایمیل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <label></label> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input size="19" name="TxtMobile" id="TxtMobile" value="" placeholder="موبایل" type="text">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:auto;margin-right:auto;width:200px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue">مبلغ قابل پرداخت <b>5,000 تومان</b></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input id="btnsubmit" value="پرداخت" class="formbutton" type="submit">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="Card" value="229051" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <input name="num" value="1" type="hidden">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </form> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <script>function chkf229051(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('TxtEmail229051').value!='' && email.test(document.getElementById('TxtEmail229051').value)){document.getElementById('TxtEmail229051').style.border='solid 1pt green';}else{document.getElementById('TxtEmail229051').style.border='solid 1pt red';    alert('لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمائید.');    return false;}}</script>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;