دانلودکده مهمون من باش دانلود گزارشکارشیمی،پایان نامه، پروژه و مقالات مرتبط به رشته شیمی ،سوالات استخدامی نفت و گاز به همراه مطالب آموزنده و خواندنی abas_rezania@yahoo.com tag:http://rezania71.mihanblog.com 2020-03-30T01:26:43+01:00 mihanblog.com آزمایش تعیین ضریب تقسیم ید بین تولوئن و آب 2020-02-05T18:16:09+01:00 2020-02-05T18:16:09+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/340 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان function validf__669158(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669158').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669158').value)){document.getElementById('Email__669158').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669158').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان
 
]]>
آزمایش اندازه گیری فشار بخار و تعیین آنتالپی تبخیر 2020-02-05T18:14:31+01:00 2020-02-05T18:14:31+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/339 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان function validf__669159(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669159').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669159').value)){document.getElementById('Email__669159').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669159').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان
 
]]>
آزمایش تعیین نقطه اتكتیك در سیستم دو جزئی فنول و نفتالین 2020-02-05T18:12:16+01:00 2020-02-05T18:12:16+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/338 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان function validf__669160(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669160').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669160').value)){document.getElementById('Email__669160').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669160').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان
 
]]>
سوالات مصاحبه حضوری شرکت های تابع وزارت نفت و نیروگاه 2020-02-05T18:09:38+01:00 2020-02-05T18:09:38+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/337 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان function validf__669157(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669157').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669157').value)){document.getElementById('Email__669157').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669157').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان
 
]]>
سوالات استخدامی مراکز دولتی(عقیدتی-سیاسی،روان شناختی،بایدها و نبایدهای مصاحبه) 2020-02-05T18:07:53+01:00 2020-02-05T18:07:53+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/336 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 3,200 تومان function validf__669155(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669155').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669155').value)){document.getElementById('Email__669155').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669155').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 3,200 تومان
 
]]>
سوالات استخدامی شرکت گاز 2020-02-05T18:05:24+01:00 2020-02-05T18:05:24+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/335 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 3,200 تومان function validf__669274(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669274').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669274').value)){document.getElementById('Email__669274').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669274').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 3,200 تومان
 
]]>
شبیه سازی و بهینه سازی برجهای جذب آمین پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با نرم افزار هایسیس 2020-02-05T17:59:30+01:00 2020-02-05T17:59:30+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/334 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 15,200 تومان function validf__669276(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669276').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669276').value)){document.getElementById('Email__669276').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669276').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائی

مبلغ قابل پرداخت : 15,200 تومان
 
]]>
روش تولید بخار در دیگهای بخار 2020-02-05T17:57:04+01:00 2020-02-05T17:57:04+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/333 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 8,200 تومان function validf__669280(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669280').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669280').value)){document.getElementById('Email__669280').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669280').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 8,200 تومان
 
]]>
واکنش آروماتیزاسیون متان و تبدیل به بنزن 2020-02-05T17:41:30+01:00 2020-02-05T17:41:30+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/332 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 8,200 تومان function validf__669289(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669289').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669289').value)){document.getElementById('Email__669289').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669289').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 8,200 تومان
 
]]>
آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک 2020-02-05T17:37:47+01:00 2020-02-05T17:37:47+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/331 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان function validf__669972(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669972').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669972').value)){document.getElementById('Email__669972').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669972').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان
 
]]>
بررسی کاربرد هیدروسیکلون ها 2020-02-05T17:33:31+01:00 2020-02-05T17:33:31+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/330 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان function validf__669975(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669975').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669975').value)){document.getElementById('Email__669975').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669975').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان
 
]]>
انواع مبدل های حرارتی و آموزش طراحی با نرم افزار Aspen B-jac 2020-02-01T18:48:08+01:00 2020-02-01T18:48:08+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/329 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 8,200 تومان function validf__669296(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669296').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669296').value)){document.getElementById('Email__669296').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669296').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 8,200 تومان
 
]]>
شیرین سازی و تصفیه گازهای طبیعی 2020-02-01T18:46:12+01:00 2020-02-01T18:46:12+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/328 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان function validf__669689(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669689').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669689').value)){document.getElementById('Email__669689').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669689').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان
 
]]>
فرآوری،تصفیه و جذب گاز 2020-02-01T18:42:58+01:00 2020-02-01T18:42:58+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/327 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان function validf__669976(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__669976').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__669976').value)){document.getElementById('Email__669976').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__669976').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 5,200 تومان
 
]]>
آزمایش بررسی اثر حرارت بر سیستمهای دو جزئی آب و فنول 2020-02-01T18:39:23+01:00 2020-02-01T18:39:23+01:00 tag:http://rezania71.mihanblog.com/post/326 عباس رضانیا نام و نام خانوادگیایـمیل *موبایل مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان function validf__670056(){var email=/^[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*@[A-Za-z0-9]+([_\.-][A-Za-z0-9]+)*\.([A-Za-z]){2,4}$/i;if(document.getElementById('Email__670056').value!='' && email.test(document.getElementById('Email__670056').value)){document.getElementById('Email__670056').style.background='#ECFFEB';}else{document.getElementById('Email__670056').style.background='#FFEBEB';alert('لطفا ایمیل خود را بطور صحیح وارد نمائید

مبلغ قابل پرداخت : 2,200 تومان
 
]]>